Förlängd ansökningstid för stipendier

Hockeyalliansen tipsar om att det fortfarande går att ansöka om stipendier från Stiftelsen Värmländsk Idrott.

Stipendierna delas ut till sex aktiva och två ledare för ungdomar. Ansökningstiden har nu förlängts till den 14 februari.

Stipendium kan sökas för aktiva idrottsungdomar och ungdomsledare verksamma i idrottsföreningar i Värmland. Gäller inte Karlskoga och Degerfors kommun.

Allt om hur ni går tillväga och ansökningsformulär hittar ni via nedanstående länk:
http://www.rf.se/Distrikt/VarmlandsIdrottsforbund/Ekonomisktstod/Stipendierochutmarkelser/Stipendier/Stiftelsenvarmlandskidrott/