Lär dig mer om barn och unga som utsätts för sexuella kränkningar

Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Värmlandsidrotten och BFC (Brottsförebyggande Centrum i Värmland) bjuder in till två kostnadsfria tillfällen att få kunskap om och reflektera tillsammans om barn och unga som utsätts för olika sexuella kränkningar.

Konferensen sker i bred samverkan tillsammans med Region Värmland, Karlstads kommun, Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus, Polisen, Rädda Barnen, Landstinget i Värmland, Karlstads tjejjour och Brottsofferjouren. Anmäl dig till ett av tillfällena i Sessionssalen, bibliotekshuset i Karlstad, senast 21 november.

Läs mer och anmäl dig direkt via denna länk:

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/kalender/2017/Sidor/Barn-och-unga-som-utsätts-för-sexuella-kränkningar.aspx