Om Hockeyalliansen

Färjestad BK Hockeyallians
Färjestad BK Hockeyallians Ekonomisk förening är en verksamhet som består av 17 medlemmar där samtliga lokala hockeyföreningar med ungdomsverksamhet och hockeyförbundet i Värmland ingår. Med Färjestad BK som motor och varumärke ska föreningen skapa utvecklingskraft och ökad delaktighet inom idrotten och närliggande verksamheter.

Hockeyns Grogrund och idrottsturism
Färjestad BK Hockeyallians driver sedan 2011 projektet ”Hockeyns grogrund och idrottsturism”. Syftet är att skapa ökat intresse för idrott bland barn och ungdomar samt ekonomiska incitament för lokala idrottsföreningar att fortsätta verka och utvecklas. Likaså är syftet att skapa gemensamma aktiviteter och evenemang som bidrar till ökad handel och besöksnäring i Värmland, samt ökad attraktivitet och profilering.

Nordic Youth Trophy
En av satsningarna på idrottsevenemang och turism inom hockeyalliansen är Nordic Youth Trophy – En internationell mötesplats för hockeyungdomar, deras ledare och anhöriga. I mitten av augusti arrangeras i Värmland två turneringar och ett utvecklingsläger för hockeyungdomar. Till Nordic Youth Trophy bjuds hockeyungdomar från hela världen in och från 2013 hålls arrangemanget på 13 orter runt om i Värmland.