Bakgrund

Utvecklingen i Sverige och i övriga Europa gör att idrottsföreningar ställs inför allt tuffare krav och villkor. Många mindre föreningar har svårt att överleva. Elithockeyn genomgår en stark kommersialisering samtidigt som vissa trender pekar på att idrotten tappar utövare överlag. Det finns en stor utmaning i att bygga upp intresse från barn och ungdomar för idrott och föreningsliv. Likaså är utmaningen att rekrytera kompetenta ledare, tränare och ideella krafter till sporten stor. Självklart finns inom sporten en tävlan och konkurrens mellan klubbarna. Men som organisationer finns mycket att lära av varandra och mervärden kan skapas på flera områden genom samverkan.

Vår grundtes är att idrott är viktigt både ur ett socialt och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Genom vårt arbete ska vi förhindra utanförskap och öka mångfalden inom idrotten.  Vi antar en breddad syn för socialt engagemang med betoning på solidaritet. Fokus ligger på ungdomsverksamheten och på idrottsturism. Färjestad Hockeyallians ska skapa idrottsevenemang i toppklass som stärker Värmlands och Sveriges attraktionskraft.